Det mentale og energetiske i form av tanker og følelser, for at vi skal være i stand til å skape det livet vi vil ha.
Skrevet av Eirik Trampe-Kindt på den 11.11.19
Vi alle har evnen til å velge hva vi tenker, men hvorfor tenker så mange på det de ikke vil ha og at de ikke kan få det?

Først og fremt er det for at de ikke kan SE HVORDAN det kan skje. De er begrenset av sin radar skjerm, som er det som er innen for livet våres (det vi vet om). Dette er helt forståelig, men vi må vite at 99,9% er utenfor livet våres (det vi ikke vet noe om). "Vi vet ikke hva vi ikke vet"
Det er så mye vi ikke vet og så mye som kan skje for at ting kan bli mulig for oss!

Noe jeg vil dele med deg som jeg har opplev mye i livet mitt. Som tilsier at det ikke er tilfeldigheter og vi er skaperne av våres egne liv. "Om vi liker det eller ikke"

For vi har en sender og en mottager av energi (signaler) som er hjernen våres. Dette er noe man kan kalle telepati, men jeg tror alle har opplevd situasjoner og hendelser med andre mennesker at dette er sant. Dette er også noe forskning har fastslått nå!

F.eks: Har du tenkt på noe så har den personen du er med sagt det rett etter på? 
Eller om du tenker på noe så ringer de? Noen ganger så kan dere ringe på samme tid, sånn at ingen av dere kommer igjennom...

Det er mange flere hendelser enn dette også og forskning har mange eksempler selv med at de har hatt 2 personer som mediterer sammen og går på hvert sitt rom lang unne hverandre og de kan se med måleenheter at hjernene er synkronisert sammen. Så når de TENKER på hverandre så plukker den andre det opp (som regel underbevisst).

Det samme har de gjort med atomer eller elektroner med at de splitter de, så tar de veldig langt unne hverandre (avstand har heller ikke noe å si). Når de gjør noe med den ene, så reagerer den andre på samme tid! Det er ikke noe "forsinkelse".
Til å med reagerer den andre før den de skal på virke, blir påvirket. 

Dette beviser da at vi kan sende ut en frekvens og den kan være hva enn vi velger!
Alt på jorda har en frekvens, men alt vibrerer forskjellig. Vi har gaven med at vi kan bestemme frekvensen vi sender ut.
For det vi sender ut kommer også tilbake i den opplevelsen av den følelsen vi sendte ut. Så derfor må vi få kontroll på hva vi tenker og føler. Vi er en refleksjon av våres omgivelser!

Viktig å huske på! Vi lever et sted med Natur Lover og en av de er Årsak og virkning. (Cause and Effect) Dette er noe som er viktig å huske på når vi går for å gjøre en forandring, for ting tar TID. 
Det trenger ikke være så lenge, men det skjer ikke over dagen, uka kanskje heller ikke måneder, eller år, men det vil skje!

Begynne å bygge den vi ønsker å være:
Vi trenger å utvikle den vi er nå får å tiltrekke oss det vi ønsker, så vi kan skape det livet med de drømmene og visjonene vi har.

Alle burde ha en drømme bok der du skriver alt du vil ha. Hver dag ser du i den og det som vil skje over tid er at du tenker mer og mer på det du vil ha. Du begynner også å tro mer og mer på at du kan få det.

Får når vi repeterer ting så vil dette synke til underbevisstheten over tid. For vi er styrt 95% og mer av underbevissheten. Det er et program som går med alle våres vaner som er nevro baner i hjernen våres. 
Så det tilsier at 95% av tankene vi tenker i dag vil vi tenke i morgen også.
Dette nettverke / systemet tar ta tid å forandre på.
Disse gamle nevro banene vil også "kreve" at du skal gjøre den gamle handlingen / vanen igjen. For du får et dopamin skudd av det. (det føles bra og trykt i øyeblikket)

F.eks er når vi drømmer vet ikke kroppen eller du forskjellen. Drømmen virker som virkeligheten og da får du virkelige kroppslige opplevelser.

Underbevisstheten vår styrer oss 95% hele tiden og hvis vi kan påvirke den med repetisjon og at vi visualiserer oss selv med å være der vi vil være med de tingene vi ønsker å ha, så tror den at det er virkeligheten med tid.

Da begynner vi å ta underbevisste valg, så vi kommer oss dit. Vi går da på autopilot. Vi trenger ikke tenke over det lenger. "Ubevist Kompetent" 

Vi har da bygd den karakteren som trengs for å ha, være og gjøre det vi drømmer om som blir virkelighet.

Så drøm i vei! Drøm stort og uten grenser og du vil få se at det kommer eller at du kommer deg dit!

Vi er skap for å ha, være og gjøre det vi ønsker. Vi er designa for suksess, som er å være lykkelig med å gjøre det DU elsker og gjøre. Som vil hjelpe mennesker rundt deg også.
Det er en plass her for alle. Det er en mening med alle sin drøm.

VI ER INGEN TILFELDIGHET!  

Eirik Trampe-Kindt


Eirik hjelper mennesker med å kunne tenke positivt uansett situasjon, hendelser og omgivelser. Kunne fokusere på det man vil ha i livet sitt, og ikke hva man ikke vil ha.

Ved å gjøre andre ting, så blir man til en annen person.

Det du tenker mye på snakker du om. Det du snakker mye om, gjør du noe mer. Det du gjør mye, blir til dine vaner. Dine vaner blir til din karakter og din karakter blir til din livsstil og dine omgivelser.  
FB Comments Will Be Here (placeholder)